Poliklinika VIVALAB se bavi ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika.

TEST NA COVID-19

Korona virusna bolest (COVID-19) je akutna infektivna bolest izazvana virusom SARS-COV-2

Virus se obično prenosi sa inficirane osobe (najčešće vazdušnim putem) kapljično, ili dodirom. Pri tome inficirana osoba, prenosilac, NE MORA da ispoljava simptome (asimptomatski nosioci)

Simptomi bolesti se najčešće javljaju od 2-14 dana od kontakta s virusom, u vidu povišene temperature, malaksalosti, bolova u mišićima, groznice, suvog kašlja, glavobolje, gubitka čula mirisa i ukusa, a u nekim slučajevima i otežanog disanja. Retko se mogu javiti i mučnina, povraćanje i učestale stolice.

Kod oko 15 % bolesnika razvija se teška upala pluća sa otežanim disanjem, a manji broj obolelih ima izuzetno tešku kliničku sliku respiratornog ili multiorganskog sindroma koji mogu da se završe smrtnim ishodom.

Za otkrivanje infekcije virusom koriste se dve vrste laboratorijskih testova:

 • SARS-CoV-2 ANTIGEN test
  Test detektuje prisustvo virusa od 1. do 6. dana nakon kontakta
  Uzorak je nazofaringealni bris.

  Pozitivan nalaz: PRISUSTVO virusa SARS-CoV-2 (aktivna infekcija)
  Negativan nalaz: Virus SARS-CoV-2 Nije prisutan (ukoliko pacijent ima simptome treba uraditi i potvrdni PCR test, ukoliko simptoma nema, PCR test nije potreban

 • Test na SARS-CoV-2 ANTITELA (Ig M i Ig G)
  Radi se iz uzorka krvi.
  Ig M At mogu se detektovati od 4. do 14. dana od kontakta sa virusom.
  Ig G At mogu se detektovati od 14. dana i ostaju prisutna duže vreme (tačan period još uvek nije poznat)
  Prisustvo At pokazuje da je osoba bila u kontaktu sa virusom.

  Pozitivan nalaz Ig M At: PRISUTNA SU Ig M At (ukazuje na akutnu ili nedavnu infekciju)
  Pozitivan nalaz Ig G At: PRISUTNA su Ig G At (ukazuje na tekuću, ponovljenu ili raniju infekciju).
  Negativan nalaz: NISU PRISUTNA antitela