Poliklinika VIVALAB se bavi ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika.

PATOHISTOLOGIJA

Poliklinika "VIVALAB" poseduje savremeno opremljenu laboratoriju za patohistološku i citološku dijagnostiku. Obrađujemo i analiziramo različite uzorke tkiva dobijenih različitim operativnih tehnikama (endoskopske biopsije, ekscizione i operativne materijale). Takođe analiziramo parafinske blokova (kalupe) koji su predhodno obrađeni u dugim ustanovama. U laboratoriji je stalno zaposlen prof dr Ratko Ilić.

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, pre svega cito - vaginalnih, sputum, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, iscedak iz dojki i drugih organa, i perkutane iglene biopsije (FNAB). Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija. Cervikalni brisevi se obrađuju Papa Nicolau metodom.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i analizu tkivnih uzoraka. Pored toga rade se i konsultativne analize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama i po potrebi i dorađivanje istih. Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje (HE bojenje) kao i dodatna histohemijska bojenja sve u cilju postavljanja dijagnoze.